Publiskās runas meistarklase

 • Kāpēc vienam runātājam izdodas aizraut auditoriju un citam nē?
 • Kāpēc atsevišķos runātājos mēs ieklausāmies labprātāk?
 • Vai uzstājoties kādas auditorijas priekšā atceramies sev pajautāt – ko es varu un vēlos šiem cilvēkiem dot?

Šajā meistarklasē viena no profesionālākajām publiskās runas pedagoģēm Latvijā dalīsies zināšanās par to, kā veidot spēcīgu enerģētiku un ķermeņa valodu, loģiski strukturēt tekstu un izmantot savu balsi un citus psihofiziskos resursus tā, lai jūsu runa būtu skaidra, saprotama un pārliecinoša jebkurai auditorijai.

Mērķauditorija: Ikviens, kurš vēlas attīstīt un pilnveidot savas publiskās uzstāšanās prasmes.

Mērķis: Izprast veiksmīgas publiskās uzstāšanās pamatnosacījumus un iegūt zināšanas par to pilnveidošanas iespējām.

Ieguvumi: 

 • Jauna izpratne par savu balsi kā personības izteicēju;
 • Zināšanas par skaņu veidošanu un artikulācijas izkopšanas iespējām;
 • Izpratne par žestu, balss tembra, frāzes melodijas, ritma nozīmi un praktisko pielietojumu publiskā runā;
 • Zināšanas runas loģikā un strukturēšanā;
 • Prasme pareizi novērtēt jautājumus un atbilstoši strukturēt savu atbildi.

Darba forma: 4 stundas

Nelielas lekcijas, praktiski vingrinājumi un individuāla atgriezeniskā saite.

Programma:

1. Dalībnieku uzstāšanās prasmes novērtēšana.

Mana personīgā “vizītkarte” – 1 minūtes pašprezentācija.

Analīze un atgriezeniskā saite.

2. Runātāja kopējā enerģētika.

Tās izpausme ķermeņa valodā - žestos, mīmikā un runā.

Praktiski uzdevumi.

3. Savas balss apzināšanās un kontakts ar auditoriju.

Dikcija, runas melodija, frāzes, ritms, pauzes.

Daži iedarbīgi runas vingrinājumi.

4. Runas sagatavošana.

Runas plāns, galvenais vēstījums, piemēri, citāti.

Diskusija, piemēri un gadījumi.

5. Kā novērtēt jautājumus un veidot veiksmīgas atbildes.

Uzdevumi grupās.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga

Dalības maksā iekļautas kafijas pauzes un izdales materiāli.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Atsauksmes
  • Paldies! Bija ļoti interesanti. Izkāpu no komforta zonas un atradu savas vājās vietas, pie kurām ir jāpiestrādā. 
  • Ļoti patika pasniedzējas universālā pieteka, prasme sniegt precīzus un ilustratīvus piemērus. Paldies! 
  • Paldies par labvēlīgo gaisotni, pozitīvo attieksmi un skaidrojumiem.