Treneru sagatavošana (Train the Trainer)

Viens no galvenajiem pieaugušo mācību mērķiem ir panākt uzvedības un rīcības izmaiņas. Kas motivē cilvēkus kaut ko mainīt? Kā panākt, lai cilvēki ne tikai piedalās mācībās, bet arī aktīvi domā un veido pieredzi? Kā visprecīzāk būvēt mācību saturu, atbilstoši konkrētām vajadzībām un auditorijai? Un kā to visu īstenot attālinātā vidē?

Train the Trainer kurss ir stabils, vērtīgs un vitāli nepieciešams jebkuram, kurš nodarbojas ar pieaugušo mācīšanu. Īpaši tiem, kuri ne tikai dalās ar zināšanām, bet trenē savu kolēģu prasmes un veido attieksmi. Apmeklējot šo kursu, jūs koncentrētā veidā apgūsiet daudzveidīgas un radošas metodes, gūsiet lielāku pārliecību un paaugstināsiet savu profesionalitāti!

Mērķauditorija: uzņēmumu iekšējie treneri (ar un bez priekšzināšanām).

Kursa mērķis: sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas efektīvu pieaugušo mācību sagatavošanā un vadīšanā klātienē un attālināti.

Ieguvumi:

 • izpratne par galvenajiem pieaugušo mācīšanas/mācīšanās principiem;
 • apgūtas svarīgākās grupu vadīšanas prasmes;
 • konkrēta struktūra sava mācību plāna/kursa izveidei;
 • praktiskas zināšanas par mācību satura dizainēšanas pamata principiem;
 • apgūtas daudzveidīgas trenera komunikācijas stratēģijas darbā ar grupu;
 • labāka prasme strādāt ar sarežģītu grupu;
 • spēja improvizēt, lielāka pārliecība par sevi;
 • aizrautība, iedvesma un azarts!

  Kursa ilgums: 6 x 3 stundas.

  Darba metodes: lekcijas, grupu darbi, diskusijas, situāciju analīze, praktiskie individuālie darbi un demonstrācijas, lomu spēles.

  Visas mācību aktivitātes tiek analizētas no pieaugušo mācību perspektīvas. Procesa gaitā dalībnieki praktiski izmēģina metodes, teorijas un rīkus “uz savas ādas” (kā dalībnieki), un analizē visu notiekošo jau kā treneri. Tas veicina izpratni, domāšanu un pielietojumu.

  Dalībnieku aktīva iesaiste ir priekšnoteikums veiksmīgai mācību norisei!

  Materiāli (elektroniski):

  • trenera rokasgrāmata un darba burtnīca, kas ietver teorijas aprakstu un praktiskos uzdevumus izpratnes nostiprināšanai un praktizēšanai;
  • prezentācija;
  • papildu materiāls – “darbības vārdi” (action words), kas nodrošina pareizu mācību uzdevumu veidošanu
  • mācību plāna struktūras forma savu mācību moduļu veidošanai.

  Programma:

  1. sesija (3 stundas)

  1. Andragoģija – pieaugušo mācīšana un mācīšanās.

  • Kā andragoģija atšķiras no pedagoģijas.
  • Kas, strādājot ar pieaugušajiem, jāievēro, lai nodrošinātu efektivitāti.
  • Kā mācās pieaugušie.
  • Atšķirība starp instruktoru un pasniedzēju.
  • Kā rosināt dalībniekus domāt, analizēt un pielietot.

   2. Pieaugušo mācīšanās 4 pamatnosacījumi – gatavība, pieredze, atbildība un pielietojums.

  • Ko tie nozīmē un kā ietekmē apmācību procesu.
  • Kā integrēt šos nosacījumus mācību procesā? Praktiski rīki.

  Kopsavilkums un ieskats nākamajā nodarbībā.

  2. sesija (3 stundas)

  1. Zināšanas, prasmes un rīki, kas nepieciešami pasniedzējam, lai veidotu un vadītu efektīvas mācības.

  2. SMART mācību uzdevumi.

  • Definēšana.
  • Nozīme efektivitātei.
  • Praktiskais pielietojums.

  3. Mācību satura prezentēšana.

  • Saturs struktūra, stāstījums.
  • Ķermeņa valoda – intonācija, fons, acu kontakts.
  • Instrukcijas, noteikumu uzstādīšana klātienes un attālinātās mācībās.

  Kopsavilkums un ieskats nākamajā nodarbībā.

  3. sesija (3 stundas)

   1. Dalībnieku vairāku maņu iesaistīšana mācību procesā.

  • Informācijas uztveres veidi – vizuāli, audiāļi, kinestētiķi.
  • PPT, izdales materiālu veidošanas noteikumi.
  • Attālināto mācību rīki – kā dalīties ar vizuālajiem materiāliem, bildēm. Ideju vizualizācija.
  • Grupu darbu organizēšana (attālinātajā vidē).

   2. Piemēru izmantošana. Kas jāņem vērā?

  • Efektīvi un ne tik efektīvi piemēri.
  • Praktiski rīki kā izmantot piemērus mācību procesā. Kā iegūt dalībnieku piemērus?
  • Ieguvumi un riski. Kā tikt galā?

   3. Efektīvs kopsavilkums.

  •  Moduļa/tēmas pasniegšanas struktūra.
  •  Kopsavilkumu veidi. Kas ietekmē izvēli un kāds ir mērķis?

  Mājas darbs #1. Sagatavot 5 minūšu mācību moduli par sev aktuālu tēmu:

  • Definēt SMART mācību uzdevumu.
  • Nodrošināt struktūru.

  Mājas darbs #2. Darbs ar rokasgrāmatu, mācību metožu analīze.

  Kopsavilkums un ieskats nākamajā nodarbībā.

  4. sesija (3 stundas)

  1. Atgriezeniskā saite par mājas darbu #2. Mācību metodes teorijā un praksē.

  2. Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana mācību procesā:

  • Kā sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti.
  • Kā integrēt atgriezenisko saiti dalībniekiem, lai nodrošinātu pastāvīgu cieņu.
  • Praktisks vingrinājums: SMART uzdevumu noteikšana, pārvēršana interakcijā. Analīze.
  • Atgriezeniskā saite mācību efektivitātes nodrošināšanā – lomu spēlēs, situāciju analīzē, demonstrēšanā u.c.

  3. Dalībnieku mācību moduļu demonstrācija (mājas darbs #1).

  • Atgriezeniskā saite (SMART definēšana, sasniegšana, struktūra).

  Kopsavilkums un ieskats nākamajā nodarbībā.

  5. sesija (3 stundas)

  1. Divvirzienu komunikācijas prasme – pamats interaktīvām pieaugušo mācībām.

  • Jautājumu veidi un jautājumu uzdošanas veidi. Kā veiksmīgi panākt dalībnieku iesaisti, līdzdarbošanos un līdzatbildību. Kā “nepazaudēt” dalībniekus attālinātajās mācībās?
  • Aktīvā klausīšanās. Kas ir mūsu resursi.
  • Atbilžu apstrāde un vadīšana. Ko darīt ar nevēlamām vai neērtām atbildēm.
  • Praktiskie vingrinājumi: izzinošu jautājumu veidošana, aktīvā klausīšanās un atbilžu vadīšana.

   2. Grupas dinamika:

  • Kas ietekmē grupas dinamiku.
  • Kā to vadīt un kontrolēt, strādājot attālināti.

  Mājas darbs #3. Praktiska mācību moduļa sagatavošana (15 minūšu modulis), kur jādemonstrē.

  • SMART uzdevuma sasniegšana.
  • Loģiska struktūra ar kopsavilkumu.
  • Divvirzienu komunikācija dalībnieku iesaistei.
  • Dažādu rīku integrēšana dažādu maņu iesaistei un aktīvai dalībai.

  Kopsavilkums un ieskats nākamajā nodarbībā.

  6. sesija (3 stundas)

  Prakse, prakse, prakse! Sagatavoto mācību moduļu (mājas darbs #3) demonstrācija.

  Dalībnieki demonstrē sagatavotos mācību moduļus, saņem atgriezenisko saiti no pasniedzējas un citiem mācību dalībniekiem.

  Dalībnieki praktiski nostiprina savas zināšanas un prasmes par kursa tēmām, kā arī motivēti visas iegūtās zināšanas izmantot, lai analizētu un vērtētu kolēģu sniegumu.

  Kopsavilkums un galvenās atziņas par kursu.

  Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā.

  Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

  Radušies jautājumi? Aizpildiet pieteikumu un mēs ar Jums sazināsimies! 

  Atsauksmes
   • Paldies par ļoti labām, vērtīgām un konstruktīvām, mācībām. Un milzīgs paldies Skaidrītei – profesionāls, atraktīvs un ļoti zinošs pasniedzējs!
   • Viss bija forši. Ļoti padziļināti. Lika daudz par ko aizdomāties. Jaunas iemaņas, jauns redzējums. Tiešām bija ļoti interesanti.
   • Vienkārši fantastiska trenere, kas ar savu piemēru darbībā spēj to visu ne tikai efektīvi pasniegt, bet arī nodemonstrēt, aizraut, motivēt un iedvesmot! Burvīgi piemēri, humora izjūta. Ļoti īpaša attieksme pret katru dalībnieku. Milzīgs paldies, Skaidrīt!
   • Milzīgs paldies par ģeniālām mācībām. Ļoti novērtēju, ka dalījies ar savām zināšanām un pieredzi. PALDIES! Veiksmi un ceru, ka uztikšanos. 
   • Šķiet pirmie kursi, kuros treneris spēja noturēt uzmanību un interesi no sākuma līdz beigām. Milzīgs paldies!
   • Bija ļoti noderīgi, profesionāli, interesanti un patīkami! Noteikti iesaku arī citiem! 
   • Esmu ļoti apmierināts ar apmācībām un zināšanām, ko ieguvu!
   • Paldies! Saturs lielisks un ļoti lietderīgs, nedaudz pat mazuma piegarša. 
   • Strādāja ļoti profesionāli un mierīgi ar dalībnieku viedokļiem un jautājumiem.
   • Paldies pat ļoti labām, vērtīgām un konstruktīvā, mācībām. Un milzīgs paldies Skaidrītei – profesionāls, atraktīvs un ļoti zinošs pasniedzējs.
   • Paldies! Ieteikšu citiem šīs apmācības.