Virtuālo komandu vadīšana

Attālinātai komunikācijai ir daudz priekšrocību – varam paspēt vairāk, netērējot laiku ceļā, varam aptvert un nodot informāciju lielākam cilvēku skaitam vienlaicīgi. Taču - šādai komunikācijai ir arī ļoti daudz risku un izaicinājumu. 

Vai un kā varam vadīt darbiniekus attālināti tikpat efektīvi kā klātienē? 

Šajās praktiskajās mācībās – par to, kādi ir attālinātās darbinieku vadīšanas izaicinājumi un kā tos pārvarēt: 

 • efektīvi komunicēt uzņēmuma mērķus un norises;
 • dot precīzu darba uzdevumu un kontrolēt izpildi;
 • motivēt un iesaistīt;
 • uzturēt enerģiju un veicināt sadarbību.

Kursa mērķis: Sniegt dalībniekiem praktiskas idejas un paņēmienus, kā efektīvi vadīt darbiniekus ikdienā, ja nav iespējama tikšanās.

Ieguvumi: 

 • jaunas vadības metodes darbinieku iesaistes un motivācijas veicināšanai
 • praktiski attālinātas vadības rīki
 • ieteikumi un rīki katra individuālās problemātikas risinājumam

Kursa ilgums: 2 x 2 stundas

Darba metode: Interaktīva, praktiska darba forma - kursā ir daudz diskusiju, grupu darbi, situāciju analīze.

NB! Būtiska kursa daļa ir pieredzes un viedokļu apmaiņa, tāpēc veiksmīgai norisei kursa gaitā aicināsim dalībniekus aktīvi iesaistīties. Pirms mācībām tiek veikta dalībnieku anketēšana, lai noteiktu mācību vajadzības un gaidas. 

Mērķauditorija: Vadītāji, kuru ikdienas komunikācija ar darbiniekiem notiek attālināti.

Programma:

1. diena:

 1. Ievads. Iepazīšanās. Vienošanās par komunikācijas noteikumiem. Dalībnieku vajadzību aplis.
 2. Vadīšana no attāluma un klātienē. Kopīgais un atšķirīgais. Virtuālo komandu veidi un vajadzības, to vadīšanas īpatnības. 
 3. 10 baušļi attālinātā vadībā.

2. diena:

 1. Kas vadītājam jānodrošina virtuālajai komandai. Rīki šo vajadzību nodrošināšanai.
 2. Praktiskas idejas (tips&tricks) izaicinājumu pārvarēšanai:
 • Kā pārvarēt komandas izolāciju un uzturēt komandas garu?
 • Kā veidot uzticēšanos un skaidrību?
 • Kā sabalnsēt kontroli un empātiju?
 • Kā iesaistīt komandu jaunradē?
 • Kā palīdzēt sasniegt mērķus: kompetenču attīstība, atgriezeniskās saites sniegšanaa un panākumu svinēšana attālinātajā darbā.

    3. Noslēgums, kopsavilkums un secinājumi.

Tiešsaistes seminārs notiks ZOOM vietnē. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā.

Atsauksmes
  • Man ļoti patika. Jolanta, liels paldies par piemēriem, dalīšanos ar pieredzi. Man bija patiešām iedvesmojoši.
  • Vērtīgākās apmācības. Milzīgs paldies!
  • Izcili. Paldies!
  • Viss bija lieliski! 
  • Šis bija pēdējā laika labākais kurss! Paldies!
  • Izcila personība, harizmātiska un gudra. Izbaudīju.
  • Liels paldies par šo nodarbību kursu. Guvu atziņas īstajā laikā. Nav viegli mobilizēties darbam attālināti.
  • Paldies, ļoti noderīgs kurss, ļoti ērts mācīšanās veids, noteikti dalībnieku komunicēšana, ļoti patika tas, ka bija gan video materiāli, gan lasāmie materiāli.
  • Man šis bija jauns, neierasts mācīšanās veids, prasīja vairāk laika un domāšanas, nekā biju paredzējusi. Laba, noderīga informācijas, taču ne vienmēr vienkārši formulēt viedokļus (un tas bija jādara daudz). Iespējams, pati par maz izmantoju iespēju jautāt un iesaistīties diskusijā. Taču katrā gadījumā - liels paldies pasniedzējai un pārējiem dalībniekiem! Ļoti interesanti uzzināt dažādas pieredzes un pieejas! Veiksmi visiem!