Foruma "Līdere" lektoru tikšanās

Foruma "Līdere" lektoru tikšanās

Lektoru tikšanās skaistā vasaras vakarā tieši 3 mēnešus pēc Forums “Līdere”, kas notika  14. maijā, izvērsās tikpat lieliska un iedvesmojoša kā pati foruma diena. Ja foruma laikā satraukums un pašas uzstāšanās neļāva izbaudīt pārējo lektoru stāstus pilnībā, tad nu 4 stundu garumā izbaudīju vērtīgas sarunas un lektoru iespaidus gan par pašu foruma dienu, gan par notikumiem un atgriezenisko saiti pēc šīs, visām tik nozīmīgās dienas. Visas secinājām, ka forums nav beidzies nevienai no mums 14. maijā  – daudzās apmeklētāju vēstules, ziņas un  paldies turpina iesāktos stāstus un izjūtas – forums ir iedvesmojošs un vērtīgs notikums vairāk kā 1000 apmeklētājām un tām lieliskajām tuvu 70 000 sievietēm, kas šo notikumu vēroja tiešraidē.  Lai arī mans pašas stāsts forumā bija ļoti personīgs un prasīja lielu drosmi to izstāstīt, tieši tie daudzi desmiti vēstuļu, ziņu un paldies vārdi no sievietēm, sniedz gandarījumu un pavisam noteikti skaidru pārliecību, ka mēs viena otrai esam vislielākais atbalsts, iedvesma un spēks. 

Linda Saulīte, TRIVIUMS biznesa trenere un koučs