Padomdevējs, ieteicējs, reflektētājs Kaspars Kauliņš

Padomdevējs, ieteicējs, reflektētājs Kaspars Kauliņš

Stratēģiskās vadības konsultācijas:

  • Iespēja vadības komandai strukturētā veidā saprast, kas ir tā vide, apstākļi, kuros konkrētais uzņēmums atrodas konkrētajā brīdī.
  • Kas ir tie virzieni, kuros būtu jādomā, domājot par attīstību un uzņēmuma izaugsmi.
  • Plašāka saruna par to, kas ir pārmaiņas, kas notiek tirgū. Kā tās ietekmē konkrēto organizāciju un nozari, kurā tā darbojas.
  • Veidot jēgpilnu izpratni par to kāpēc uzņēmums pastāv, ko grib sasniegt un izdarīt.
  • Kā radīt darbiniekos jēgpilnu mērķtiecīgās virzības sajūtu.