Efektīva laika plānošana un darba organizēšana - attālināts kurss

27. okt
potcp
10:00-12:00
28. okt
potcp
10:00-12:00

105.00 EUR

Cena bez PVN

Kursa mērķis: Sniegt dalībniekiem zināšanas un praktiskas iemaņas laika un darba plānošanā un organizēšanā labāka un efektīvāka rezultāta sasniegšanai, īpaši attālinātā darba apstākļos.

Ilgums: 2 x 2 stundas

Darba metode: Aktīva un iesaistoša darba forma – diskusijā, ideju un prakses novērojumu apmaiņā; individuālie darbi ar komentāriem.

Dalībnieku aktīva iesaiste ir priekšnoteikums veiksmīgai mācību norisei!

Mērķauditorija: Organizācijas darbinieki, kuri vēlas paaugstināt darba produktivitāti, efektīvi plānojot un organizējot savu laiku.

Programma:

1.     Sesija (2 sundas)

Ievads tēmā:

 • Dalībnieku vajadzības, intereses, grūtības.
 • Ko mēs katrs saprotam ar laika plānošana, klasiskās plānošanas kļūdas.
 • Teorijas satikšanās ar praksi – motivācija, pašdisciplīna, stress, prokrastinācija – psiholoģisko faktoru, attieksmes nozīmība sava laika un darba organizēšanā.

Laika plānošanas pamatprincipi:

 • Praktisks plānošanas izmēģinājums (individuālais darbs, grupas diskusija).
 • Eizenhauera matrica prioritāšu, proaktivitātes kontekstā.
 • Laika zagļi – komandā un individuālie, kur es/mēs zaudējam savu produktīvo laiku.

2.     Sesija (2 sundas)

Laika plānošana, strādājot attālināti:

 • Mājas «biroja» priekšrocības un riski.
 • Ieteikumi, ideju apkopojums savu darba spēju, produktivitātes uzturēšanai.

Laika plānošana un stress:

 • Krīzes fons pēdējā gada laikā, stresa ietekme uz darba spējām, izdegšanas riski, pazīmes.
 • Prasmes konstruktīvi vadīt stresu “šeit un tagad” un stresa prevence.

Mans individuālais laika plāns:

 • Idejas savas produktivitātes paaugstināšanai fiksētas laika plānā (atkarībā no grupas dinamikas, vai precizējumiem semināra sākumā veiktajā individuālajā plānošanas darbā, vai rīcības plāns savas produktivitātes uzlabošanā – semināra gaitā sadzirdēto ideju, ieteikumu strukturēšana – ko, kā, kāpēc, kad, cik bieži).

Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Atsauksmes
  • Bija ļoti jauka darba vide, aktīvas diskusijas, ļoti zinoša un patīkama pasniedzēja.
  • Patika viss – komunikācija ar pasniedzēju, citu kolēģu atziņas un darba pieredze. Atgriezeniskā saite. Informācija par literatūru, ko var izlasīt, lai labāk plānotu savu dienu un dzīvi.
  • Paldies liels par šo burvīgo semināru, kas salika punktiņus uz „i”. Bija prieks saprast, ka mana domu gaita ir pareizā virzienā. Paldies par extra instrumentiem!
  • Viss ļoti patika – esmu sajūsmā par izdales materiāliem un ieteikto literatūru.