Mācības un koučings

Palīdzam izvērtēt mācību vajadzības un iesakām piemērotākos risinājumus kompetenču attīstībai. Aicinām izmantot iespēju apmeklēt publiskos kursus un darbnīcas, strādāt ar treneri individuāli 1:1, kā arī organizēt mācības komandām, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes kopā ar kolēģiem un veicinot saliedētību un komandas garu.

Vadītprasmes

Gudrs un spēcīgs vadītājs, kurš spēj iesaistīt un motivēt darbiniekus, un organizēt tos produktīvam darbam, ir uzņēmuma panākumu atslēga. Vai spēja būt par vadītāju ir iedzimta vai to iespējams apgūt?

Aicinām apmeklēt mācību kursus un praktiskus treniņus dažādu līmeņu vadītājiem nozīmīgāko vadības kompetenču attīstībai:

 • Efektīva vadītāja ABC
 • Darbinieku iesaiste un motivācija
 • Atgriezeniskās saites sniegšana
 • Darbinieku novērtēšana un attīstības pārrunu vadīšana
 • Komandas darba organizēšana un vadība
 • Vadītāja personīgā efektivitāte
 • Vadītājs kā koučs
 • Attālinātā vadība
 • Pārmaiņu vadība
 • Autentiskā līderība
 • Snieguma vadība
 • Dažādības vadība
 • Organizācijas labklājība (well-being): kā to veicināt?
 • Spēļošana procesu vadībā
 • Kompetenču pieeja

Komunikācija

Profesionālas komunikācijas mērķis ir pārliecināt un panākt vēlamo rezultātu. Neatkarīgi no tā, vai saruna notiek klātienē, rakstiski vai TV kameru priekšā, ar vienu/nedaudziem sarunas partneriem vai plašu auditoriju, runātāja panākumus nosaka laba sagatavošanās un spēja formulēt un strukturēt savu vēstījumu, pārliecība par sevi un spēja veikli rīkoties ar argumentiem.

Aicinām apmeklēt intensīvus, praktiskus treniņus komunikācijas prasmju attīstībai:

 • Argumentācija

 • Sarunu vadība
 • Pārliecinoša prezentācija
 • Publiskā runa un uzstāšanās
 • Small talk. Saviesīgas sarunas un biznesa tīklu veidošana
 • Lietišķā sarakste
 • Biznesa etiķete
 • Mediju treniņš
 • Efektīva saskarsme
 • Latviešu valodas lietošana

Pārdošana un klientu serviss

Teicami pārdot nenozīmē uzbāzties. Tas, pirmkārt, nozīmē izprast, kā varam palīdzēt klientam, pievienot vērtību viņa biznesam, uzlabot viņa dzīves kvalitāti. Profesionālas pārdošanas centrā vienmēr ir klients un viņa vajadzības.

Apmierināts klients ir ne tikai ienākumu avots, bet arī nozīmīgs informācijas nesējs par uzņēmumu un tā sniegtajiem produktiem vai pakalpojumiem.

Aicinām apgūt prasmes, kas palīdzēs paaugstināt jūsu klientu apmierinātību un sniegs vērtīgu atbalstu darbam ar klientu dažādās, tai skaitā sarežģītās situācijās.

 • Pārdošanas procesu vadība

 • Pārdošanas un pārrunu treniņš
 • Klientu apkalpošana
 • Darbs ar “grūto” klientu

Personisko resursu attīstība

Mūsdienu lietišķajā un biznesa vidē darba rezultāti arvien ciešāk saaug ar personības īpašībām. Spēja pieņemt efektīvus lēmumus, atbildīgi plānot savu laiku un citus resursus, veidot sadarbības attiecības ar citiem cilvēkiem, orientācija uz attīstību, savu personisko resursu izpratne un apzināšanās ir vienas no pieprasītākajām nākotnes cilvēka/darbinieka kompetencēm.

Aicinām apmeklēt mācības, kas paplašinās redzesloku, palīdzēs saglabāt līdzsvaru starp profesionālo un personisko dimensiju, kā arī paaugstinās spēju darboties produktīvi ilgtermiņā.

 • Laika plānošana un darba organizēšana
 • Stresa vadība. Kā pārvarēt profesionālo izdegšanu
 • Emocionālā inteliģence
 • Konfliktu risināšana
 • Radošā domāšana. Kreativitātes tehnoloģijas
 • Kritiskā domāšana 
 • Lēmumu pieņemšana
 • Domāšanas slazdi 
 • Finanšu vadība

Projektu un procesu vadība

Projektu definīcijas ir daudz un dažādas, taču, neatkarīgi no jomas un sarežģītības pakāpes, ir trīs elementi, kas ir klātesoši katrā projektā un nosaka, vai veiksmīgi sasniegts projekta mērķis - kvalitāte, resursi, laiks.

Aicinām apgūt zināšanas par to, kā veiksmīgi plānot un vadīt projektus, paredzēt un savlaicīgi novērst riskus. Koncentrētā veidā iegūsiet praktiskus rīkus, kas palīdzēs optimizēt un veiksmīgi organizēt uzņēmuma iekšējos un ārējos procesus tā, lai maksimāli produktīvi izmantotu resursus un sasniegtu labāko iespējamo rezultātu.

 • Ikdienas projektu vadība

 • Procesu vadība
 • Procesu efektivitāte ar TOC un LEAN
 • Digitālo paradumu veidošana
 • Organizācija, kas mācās
 • LEAN pakalpojumu vadībā
 • Inovāciju ieviešana
 • Spēļošana darbinieku vadībā

Treneru sagatavošana (Train the Trainer)

Tiem, kas māca pieaugošos, nepieciešams pārvaldīt ļoti īpašas prasmes un metodes. Palīdzam izstrādāt mācību kursu un metodisko materiālu, kā arī gatavojam uzņēmumu iekšējos trenerus veiksmīgai mācību kursu vadīšanai.

Individuālais un komandas koučings

Koučings ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā palīdzēt cilvēkiem mērķtiecīgi attīstīt savas profesionālās kompetences. Koučinga procesā tiek izvirzīti konkrēti mērķi attīstībai, un cilvēks/komanda ar konsultanta atbalstu strādā pie personīgās attīstības mērķu īstenošanas.

Vadības konsultācijas

Vadības konsultācijas

Palīdzēsim plānot uzņēmuma stratēģisko attīstību, īstenot pārmaiņas un pilnveidot darba efektivitāti un produktivitāti

Pasākumi

Pasākumi

Īstenojam sadarbības un saliedēšanas treniņus uzņēmumu komandām, organizējam uzņēmumu iekšējās konferences un pasākumus

Novērtēšana un attīstība

Novērtēšana un attīstība

Veicam vadītāju, augsta līmeņa un citu speciālistu kompetenču novērtēšanu, diagnosticējam individuālas un grupu attīstības vajadzības, atbilstoši biznesa mērķiem un organizācijas vērtībām.