Novērtēšana un attīstība

Veicam vadītāju, augsta līmeņa un citu speciālistu kompetenču novērtēšanu, diagnosticējam individuālas un grupu attīstības vajadzības, atbilstoši biznesa mērķiem un organizācijas vērtībām

Izvērtējot stiprās puses un attīstības vajadzības, jūs spēsiet daudz precīzāk izmantot savas komandas potenciālu, veikt karjeras plānošanu un noteikt attīstības investīcijas.

Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri

Šī ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu vērtējumu par vadītāja vai darbinieka stiprajām pusēm, potenciālu un attīstības vajadzībām.

Kompetenču novērtēšanas un attīstības centrā tiek kombinētas tādas metodes kā spēju un personības testi, lomu spēles, biznesa case jeb situāciju simulācijas uzdevumi, kompetenču intervijas, motivācijas intervijas un citas.

Ieguvums organizācijai:

 • Objektīva, salīdzināma informācija par esošo kompetenču līmeni.
 • Precīzi noteiktas attīstības vajadzības.
 • Bāze tuvāko attīstības soļu un nepieciešamo investīciju plānošanai.
 • Iespēja talantu identificēšanai, efektīvākai potenciāla izmantošanai, karjeras attīstībai.
 • Iespēja uzņēmuma vērtību un līderības standartu iedzīvināšanai.
 • Lielāka novērtējamo iesaiste un motivācija, paaugstināta  efektivitāte un jauda.

Individuālais ieguvums:

 • Tūlītēja eksperta atgriezeniskā saite par savām stiprajām un attīstāmajām pusēm.
 • Lielāka apzinātība, izpratne par savu potenciālu.
 • Skaidrība par tuvākajām attīstības zonām/individuāls attīstības plāns.
 • Lielāka iesaiste un augstāka motivācija attīstībai.

360 grādu novērtēšana vadītājiem un vadības komandām

360 grādu metode ir vadītāju kompetenču novērtēšana ar īpaši izstrādātas aptaujas palīdzību, kur vadītāju vērtē viņa tiešais vadītājs, padotie, kolēģi un vadītājs pats.

Aptauja tiek veikta online vidē, anketas jautājumus pielāgojot organizācijas specifiskajām vajadzībām un kompetenču modelim (ja tāds izveidots). 

Aptaujas rezultātā tiek iegūta strukturēta, daudzpusīga atgriezeniskā saite no dažādām perspektīvām, kas palīdz veidot objektīvu izpratni par vadītāja individuālajām, kā arī vadības komandas stiprajām un attīstāmajām pusēm un var kalpot kā pamats attīstības plāna izveidei un sistēmiskiem uzlabojumiem.

Ieguvums organizācijai:

 • Noteikts esošo kompetenču līmenis katram vadītājam individuāli un vadības komandai kopumā.
 • Definēti attīstības mērķi un vajadzības.
 • Objektīvs un strukturēts pamats individuālo un grupas attīstības plānu veidošanai.

Individuālais ieguvums:

 • Iespēja salīdzināt savu pašvērtējumu ar dažādu grupu vērtējumu.
 • Neatkarīga un profesionāla eksperta atgriezeniskā saite un objektīvs skats no malas uz savām stiprajām/attīstāmajām pusēm, kritiskajiem aspektiem.
 • Skaidrība par attīstības mērķiem un tuvākajām attīstības zonām.
 • Augstāka iesaiste un motivācija.

Testi kandidātu atlasei

Kandidātu atlasei piedāvājam starptautiskus, kvalitatīvus, zinātniski izstrādātus psihometriskos instrumentus – spēju, personības un motivācijas cut-e testus.

 • Spēju testi parāda dažādas perspektīvas kandidāta intelektuālajām spējām - kā kandidāts apstrādā un izvērtē skaitlisko un verbālo informāciju, cik produktīvi spēj apstrādāt komplicētu informāciju stresa apstākļos, mācīšanās spējas, loģiskās domāšanas spējas, kreativitāti un atmiņas spējas.
 • Personības testu rezultāti parāda kandidāta spēcīgās kompetences un riska faktorus, izpildot potenciālos darba pienākumus.
 • Motivācijas testi parāda, kādi aspekti darbā vidē, attiecībās un pienākumos pozitīvi un negatīvi ietekmē kandidāta motivāciju.

Testi tiek veikti on-line vidē, kandidāts var izvēlēties sev piemērotu laiku un testa valodu.

Pēc testu veikšanas tiek iegūta strukturēta informācija, kas palīdz veidot objektīvu un dziļu izpratni par kandidāta atbilstību vakancei.

Ieguvums organizācijai:

 • Objektīva un viegli salīdzināma informācija par kandidātiem.
 • Iespēja piemeklēt testus atbilstoši amata specifikai.
 • Kvalitatīva interpretācija un atgriezeniskā saite no eksperta.
 • Pamats veiksmīgai darbinieku adaptācijai.
 • Neprasa daudz laika resursu.

Individuālais ieguvums:

 • Rakstiska atgriezeniskā saite par testa rezultātiem.
 • Lielāka apzinātība – izpratne par savu potenciālu.

Vadības konsultācijas

Vadības konsultācijas

Palīdzēsim plānot uzņēmuma stratēģisko attīstību, īstenot pārmaiņas un pilnveidot darba efektivitāti un produktivitāti

Mācības un koučings

Mācības un koučings

Palīdzam izvērtēt mācību vajadzības un iesakām piemērotākos risinājumus kompetenču attīstībai. 

Palīdzam cilvēkiem mērķtiecīgi attīstīt savas profesionālās kompetences, izmantojot koučinga metodes.

Pasākumi

Pasākumi

Īstenojam sadarbības un saliedēšanas treniņus uzņēmumu komandām, organizējam uzņēmumu iekšējās konferences un pasākumus