• TRIVIUMS treneri mani un mūsu komandu kopumā [mūsu sadarbības ietvaros] šogad veidojuši ne tikai par viedākiem, spēcīgākiem un profesionālākiem darbiniekiem, bet arī - labākiem, sirsnīgākiem kolēģiem, partneriem un vispār cilvēkiem.

  • Projektu vadība ar Diānu Lausku deva dziļu izpratni par projekta posmiem, virzību un mērķi, taču vislielāko pienesmumu deva pati Diāna ar savu pasaulīgo redzējumu un cilvēcīgo pieeju katram jautājumam;
  • Klientu apmierinatības darbnīca ar Kasparu Kauliņu palīdzēja iekāpt klienta kurpēs un paskatīties uz katru jautājumu no klienta viedokļa, Kaspara viedums un harizma viennozīmīgi izcili koplementēja darbnīcas gaitu;
  • Kritiskā domāšana ar Juri Baltaču bija kā jautrs piedzīvojums- sarežģītu jautājumu vieglākā risināšana un galvas nezaudēšana intensīvās diskusijās;
  • Individuālais darbs ar Lindu Saulīti bija labākais ieguldījums sevis pilnveidošanā 2023. gadā;
  • Laika plānošana un organizēšana ar Ievu Vaini bija pārsteigums- kā malks svaiga gaisa.

   TRIVIUMS treniņi bija fantastiski un pārsniedza visas manas un komandas ekspektācijas.

  Elza Rozenberga, SIA "Viatris" pārdošanas vadītāja Latvijā

 • Sadarbībā ar TRIVIUMS esam realizējuši ļoti vērtīgas vadītāju apmācības. Vēlos pateikt pašus atzinīgākos vārdus par TRIVIUMS profesionāļiem, kas tur strādā -  par spēju saprast un iedziļināties tieši mūsu uzņēmuma mācību programmas izveidē un par tik kvalitatīvi un profesionāli novadītām apmācībām. Ar prieku vēroju, kā TRIVIUMS ar lielu precizitāti un rūpību attiecās pret jebkurām niansēm vai detaļām, lai mācības izdodos izcilas un viņiem tas izdodas. Paldies, par tik veiksmīgu sadarbību!

  Sanita Kuzmina, SIA Klondaika un SIA Klondaika Cafe Personāla vadītāja

 • Mūsu sadarbībā augstu novērtēju sirsnību, vieglumu, radošumu un spēju atrast un pielāgot "īstos dārgakmeņus" prasīga klienta rotai. Īpašs paldies Jekaterinai Mehtijevai un Elitai Locānei.

  Lai top un izdodas arvien jauni projekti!

  Aija Šļaukstiņa, SIA Latvijas Mobilais Telefons piedāvājumu apmācību speciāliste

 • Jau vairāku gadu garumā sadarbojamies ar TRIVIUMS, sniedzot kolēģiem iespēju no prasmīgiem lektoriem uzzināt vairāk par dažādiem aktuāliem un mūsdienās būtiskiem tematiem. TRIVIUMS mācībās teorija apvienota ar praktiskiem uzdevumiem, radot pamatu kvalitatīvām un interesantām diskusijām starp komandām, kā arī ļaujot gūtās zināšanas pielietot profesionālajā vidē.

  Paldies TRIVIUMS komandai par sadarbību un mācību vadīšanu!

  Sandra Šulca, AS "SEB banka" mācību un attīstības speciāliste

 • Jau vairākus gadus sadarbībā ar TRIVIUMU veidojam lieliskas, tieši mūsu vajadzībām un realitātei pielāgotas mācību programmas. Jāsaka, tās tiešām der kā uzlietas! 

  Augstu novērtēju TRIVIUMS spēju iedziļināties un izprast mums svarīgo. Mūsu darbinieki ir erudīti un gana prasīgi, tāpēc paļāvību rada arī tas, ka TRIVIUMS pasniedzēji ir spilgtas personības, kas spēj aizraut un uzrunāt ikkatru no viņiem.

  Man TRIVIUMS asociējas ar pārbaudītu kvalitāti, tajā pašā laikā ar nepārtrauktu interesi meklēt jaunus ceļus, kas aktuāli šodienā! 

  Santa Rožkalna, "Solvay Business Services – Riga" personāla vadītāja

 • Ar TRIVIUMS aktīvi sadarbojamies kopš 2016. gada, un pa šo laiku esam pārliecinājušies par šīs mācību kompānijas profesionalitāti dažādos aspektos:

  • radoša un atvērta komunikācija;
  • kompetenti un iedvesmojoši pasniedzēji;
  • spēja iedziļināties klienta vajadzībās;
  • programmas izstrāde un pielāgošana;
  • kvalitatīva projektu vadība, kas vērsta uz rezultātu;
  • seko līdzi klienta vajadzībām, ieteikumiem un raizēm.

  Inga Šadurska, "Deloitte Latvia" Līderības attīstības vadītāja Baltijā

 • AS "Latvijas valsts meži" ar uzņēmumu TRIVIUMS apmācība sadarbojas kopš 2005. gada. Izvēlamies sadarboties ar TRIVIUMS apmācība, jo:

  • redzam profesionālu un kompetentu komandu,
  • saņemam vienmēr elastīgu un individuālu attieksmi,
  • tiek veidotas un piedāvātas interaktīvas un kreatīvas apmācību programmas,
  • tiek izstrādāti individuāli risinājumi.

  Baiba Stakinova, AS "Latvijas valsts meži" kompetenču vadītāja

 • TRIVIUMS komanda ir zinoša, gatava piedāvāt atbilstošāko risinājumu un nodrošina individuālu un radošu pieeju!

   

  Alīna Baranova, AS "Citadele banka" talantu attīstības vadītāja

 • Ar Triviums sadarboties ir viegli. Ļoti novērtēju radīto sajūtu, ka tas nav par naudu, bet gan par saturu un kvalitāti, lai klients tiešām ir apmierināts un gandarīts – ne tikai vārdos, bet arī darbos. Liels, liels paldies! Šo sajūtu tiešām spēj sniegt ne katrs.

  Eva Bērziņa-Zommere, SIA "Maxima Latvija" personāla attīstības daļas vadītāja

 • “Valmiermuižas alus” sadarbojas ar TRIVIUMS jau vairāku gadu garumā, kopā plānojot un realizējot dažāda līmeņa apmācības un treniņus, tādā veidā domājot par mūsu darbinieku profesionālo izaugsmi ne tikai darba ikdienā, bet arī smeļoties un gūstot zināšanas un pieredzi pasaules līmeņa teorijā un praksē, ko sniedz augstākā līmeņa apmācību vadītāji un treneri no TRIVIUMS.

  Ikviena projekta realizēšana sākas ar detalizētu esošas situācijas apskatu – mērķa un mērķauditorijas apzināšanu, detalizētu programmas izveidi un pielāgošanu dzīvē, tādā veidā gūstot pārliecību, ka kopīgiem spēkiem spēsim radīt maksimāli augstāko pievienoto vērtību no apmācībām, kas realizētas ar TRIVIUMS profesionālo palīdzību.

  No Triviums vienmēr esam gatavi sagaidīt labāko iespējamo risinājumu!  

  Laura Kārkliņa, "Valmiermuižas alus" personāla vadītāja

 • SIA “Triviums apmācība” komandu raksturo pozitīva attieksme, radoša un individuāla pieeja, rūpes par kvalitāti un spēja ātri reaģēt – tas arī ir veiksmīgas sadarbības pamatā.

  Evija Gaile, AAS "BALTA" personāla atlases un attīstības speciāliste

 • Darbā, precīzāk sakot vidē, kuru rada vai piedāvā darba devējs, viens no nozīmīgākajiem faktoriem ir attīstības joma. Cilvēka attīstība nav tikai konkrētu prasmju apguve. Tas ir process, kurā cilvēks paplašina savu redzesloku, iegūst jaunu pieredzi un arī dalās ar savējo.

  Tāpēc AS "Latvenergo" vienmēr rūpīgi izvēlas sadarbības partnerus darbinieku attīstībai. Viens no mūsu stabilajiem partneriem ir TRIVIUMS. Kāpēc tas tā izveidojies? - to es pavaicāju mūsu darbiniekiem, kuri gan veidojuši kopīgas mācību programmas ar TRIVIUMS pasniedzējiem, gan arī paši apmeklējuši TRIVIUMS piedāvātos kursus. Darbinieki bija vienoti par vienu - TRIVIUMS ir ieinteresēts sniegt kvalitatīvu pakalpojumu.

  Esam novērtējuši to, ka pirms korporatīvajām un individuālajām mācībām tiek sīki izrunātas visas programmas nianses, dalībnieku intereses un vajadzības, tiek iekļautas praktiskās nodarbības un situāciju piemēri, kas tiek arī analizēti. Pasniedzēji ir pretimnākoši, profesionāli, zinoši un ar lielu pieredzi. TRIVIUMS tiek vērtēts kā profesionāls sadarbības partneris, jo mācības ir inovatīvas, piedāvāto mācību programmu klāsts - plašs (gan vadītājiem, gan speciālistiem), telpas ir mājīgas un tehniskais aprīkojums atbilst mūsu darbinieku prasībām. Atmosfēra vienmēr ir jauka, radoša un vienmēr ir jūtama pozitīva attieksme pret klientiem.

  Ir sajūta, ka TRIVIUMS personāls ikvienā darba posmā ieliek daļiņu no sirds.

  Inga Kola, AS "Latvenergo" personāla vadības direktore

 • Ar SIA “TRIVIUMS apmācība” mūsu uzņēmumam izveidojusies cieša un radoša sadarbība. Mūsu darbinieki apmeklē TRIVIUMS organizētos publiskos kursus, tiek izstrādāti un vadīti iekšējie kursi vadītāju un darbinieku grupām. Pēdējo gadu laikā esam īstenojuši vairākus vadības kompetenču attīstības projektus.

  Gadu gaitā esam pārliecinājušies, ka TRIVIUMS tiešām ir profesionāls sadarbības partneris, ko raksturo augsti kvalitātes standarti, vispusīga mūsu vajadzību izpēte, programmu pielāgošana uzņēmuma vajadzībām, spēja piesaistīt iedvesmojošus un kompetentus pasniedzējus mācību vadīšanai, kā arī radoša un atvērta komunikācija. 

  Esam patiesi priecīgi sadarboties un labprāt iesakām SIA “TRIVIUMS apmācība” kā partneri arī citiem.

  Inga Bukovska, AS "Sadales tīkls" personāla vadības un administratīvā direktore

 • TRIVIUMS apmācība no citiem mācību centriem atšķiras ar:

  • spēju smalki sadzirdēt klienta vajadzības, pielāgoties tām un izstrādāt visprecīzāko apmācību programmu;
  • pasniedzējiem, kas strādā kā augstākā līmeņa profesionāļi un ir ieinteresēti dalīties savās zināšanās un pieredzē;
  • ļoti pozitīvu, brīvu un vieglu sadarbību ikdienā.

  Ar TRIVIUMS apmācība viss ir iespējams. Strādājot pie vairākām mācību programmām, nekad nav nācies dzirdēt, ka kaut ko nav iespējams realizēt. Brīnišķīgi! Vislielākais gandarījums ir tad, kad pēc ilgstošām apmācībām darbinieki nevis saka „pietiek”, bet jautā, kad atkal būs mācības!

  Ar prieku citiem iesaku TRIVIUMS apmācība kā ļoti labu mācību kompāniju.

  Iveta Lāce, SIA "Evolution Latvia" personāla projektu vadītāja

 • AS "ELKO Grupa" ar TRIVIUMS apmācība sadarbojas kopš 2011. gada. Rekomendējam sadarbību ar TRIVIUMS apmācība, jo TRIVIUMS apmācība iedziļinās uzņēmuma situācijā un vēlmēs, spēj rast atbilstošus risinājumus, tādējādi palīdzot mūsu darbiniekiem pilnveidot savas prasmes un spējas, un realizēt noteiktos mērķus.

  Svens Dinsdorfs, AS "ELKO Grupa" finanšu direktors un Jānis Casno, AS "ELKO Grupa" direktors

 • LIKTA apmācību projekta ietvaros, kuru īstenojam, pateicoties ESF atbalstam, mums ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar TRIVIUMS apmācība, un gan mēs, kā šī projekta īstenotāji, gan mūsu projekta sadarbības partneri varam teikt tikai to pašu labāko – gan par atsaucīgiem darbiniekiem, gan arī par apmācību kursu pasniegšanas kvalitāti.

  Inese Krilova, "LIKTA" ģenerāldirektora vietniece

 • Atvērta, pozitīva un kompetenta komanda, kas sniedz atbalstu dažādām gaumēm, vēlmēm un prasībām. Risina klienta jautājumus kritiski, objektīvi un profesionāli. Operatīvi reaģē uz klienta "signāliem". Šai komandai var uzticēties.

  Dace Bole, SIA "Datakom" personāla vadītāja

 • Valsts ieņēmumu dienests sadarbojas ar “TRIVIUMS apmācība” jau kopš 2000. gada. Sadarbībā veiksmīgi īstenoti vairāki VID struktūrvienību vadītāju un dažādu līmeņu speciālistu mācību projekti. VID augstu novērtē “TRIVIUMS apmācība” profesionālo darba pieeju un spēju iedziļināties iestādes specifikā, piedāvāt un veiksmīgi īstenot atbilstošus radošus risinājumus.

  Agita Miķelsone, "Valsts ieņēmumu dienesta" personālvadības pārvaldes direktore

 • Liels paldies “Triviums” komandai par profesionālo un pilnvērtīgo sadarbību, vienmēr piemeklējot visatbilstošāko apmācību veidu mūsu kompānijas vajadzībām, problēmsituācijām un dažādai auditorijai. Mācības ir organizētas augstā līmenī, pasniedzēji ir spilgtas personības un eksperti savā jomā. Pielietotās mācību metodes ir radošas, mūsdienīgas, interaktīvas, ļoti aizraujošas un ar “rozīnīti”, kas paliek atmiņā un attaisno sagaidāmo apmācību mērķi. Pamatojoties uz ilggadēju pozitīvu sadarbību, varam ieteikt “Triviums” kā ļoti īpašu mācību centru un atsaucīgu, zinošu, profesionālu un uz klientu orientētu sadarbības partneri ilgtermiņā, lai palīdzētu augt un mainīties uz augšu!

  Sniga Promberga, "Dokumeds" mācību speciāliste