Eiropas Savienības fonda projekta “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide” ID Nr.1.2.2.1/16/A/007 ietvaros tiek realizēti kursi:

  1. Mūsdienīga un efektīva ražošanas vadība. Kā veidot inovatīvu un ilgtspējīgu ražošanas uzņēmumu?
  2. Produktivitāti veicinoša motivācijas sistēma uzņēmumā. Kā izveidot un uzturēt?
  3. Efektīva krājumu plūsmas vadība. Realizācijas process. Kā pievienot vērtību?
  4. Kā produktīvi plānot ražošanu. Modernās metodes.
  5. Inovācijas kultūras veidošana uzņēmumā. Stratēģiskā attīstība. Augsta pievienotās vērtības radīšana un pamatojums.