Zane Driķīte

Zane Driķīte

Profesionāla personāla vadības konsultante un praktiķe, sistēmkonsultante, sertificēta DiSC trenere ar vairāk nekā 10 gadu praktisko pieredzi mācību vadīšanā dažāda mēroga uzņēmumos valsts un privātajā sektorā.

Šobrīd kā sistēmisko sakārtojumu konsultante organizē un vada sistēmisko sakārtojumu grupas Rīgā, Cēsīs un Valmierā, kā arī konsultē individuāli.

Sadarbību ar TRIVIUMS uzsākusi 2019. gadā. 

Izglītība:

 • Šobrīd pedagoģijas studijas Latvijas Universitātē;
 • Sistēmisko sakārtojumu kvalifikācija Nīderlandes Helingera institūtā;
 • Personāla vadības maģistra grāds Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā;
 • Teoloģijas bakalaura grāds Latvijas Universitātē.

Profesionālā attīstība:

 • Personāla vadītāja SIA “Primadev”;
 • Personāla vadības konsultante ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” pasākumā “Darba vides un cilvēkresursu izvērtējums”;
 • Personāla daļas vadītāja HAVI Logistics SIA;
 • Mācību un attīstības projektu vadītāja Nordea Bank AB Latvijas filiālē;
 • Mācību projektu vadītāja BTA Insurance Company SE;
 • Apmācību un attīstības speciālists Statoil Fuel & Retail Business Centre;
 • Apmācību speciālists Accenture Latvija.