Kādas kļūdas nepieļaut, radot vērtīgus produktus?

Kādas kļūdas nepieļaut, radot vērtīgus produktus?

Veiksmīgi produkti var sniegt klientiem tādu vērtību, kas var pat 10 kārtīgi pārspēt maksājumu par pašu produktu. Kā sasniegt šādu izcilību, ātri mainīgā biznesa vidē, neieguldot milzīgus līdzekļus? Kā uzzināt, kas klientiem ir patiešām nepieciešamā vērtība, izvairoties no būtiskām kļūdām un zaudējumiem?

Produktu ieviešanas stratēģijas var sastāvēt no vienkāršiem un praktiskiem paņēmieniem, kas ļauj ātri noteikt ideālā klienta profilu, novērtēt jau esošo produktu potenciālu, identificēt jaunas nišas, formulēt produkta vērtību, izmēģināt produktu tirgū un turpināt audzēt produkta vērtību, atbilstoši klientu sniegtajām atsauksmēm un vajadzībām, vienlaicīgi izvairoties no riskiem un problēmām, kas var rasties, strādājot ar jauniem produktiem.

Kā būt veiksmīgākiem un no kā svarīgi izvairīties jaunu produktu ieviešanā?

1. Produkta izvēle pēc savas nozares

Svarīgi ir būt ekspertam savā jomā, tomēr, to nevar uzskatīt par klienta vajadzību galveno pamatu. Ekspertīzes joma var būt ļoti plaša un dziļa, savukārt, veidi, kā klients var pielietot produktu, var būt šaurāki un fokusētāki. Respektīvi, klientam nav nepieciešams, kopā ar produktu, iegūt visu, ko attiecīgā nozare spēj sniegt. Tā vietā, produkta lietotājam būtiskāk atrisināt tieši sev aktuālās vajadzības. Produkta attīstībā, jālūkojas ļoti šauri, uz tādu sfēru, kur pārklājas, gan sava ekspertīze, gan klientu sāpes, vēlmes un problēmas.

2. Produkta izvēle pēc kopējā mērķa tirgus vajadzībām

Tirgus labi parāda, ko klienti vēlās, tomēr tirgus ir ļoti plašs jēdziens un, lai pilnībā piepildītu plašā tirgus vajadzības, ir jābūt ekspertam vairākās jomās, kas praktiski nav iespējams. Tādēļ, kopskatā ar tirgus vajadzībām, nepieciešams identificēt savu unikālo vērtību, kas tirgū būtu noderīga un ko būtu iespējams sniegt vislabākajā kvalitātē, tieši no savas specifiskās ekspertīzes puses.

Jāizvēlas šaurs segments, kur pārklājas gan tirgus vajadzības, gan sev pieejamie resursi, gan sev zināmā nozare. Šaurais segments palīdzēs uzturēt fokusu un attīstīt patiešām vērtīgu produktu un veikt precīzāku izpēti. Jo šaurāks segments tiks izvēlēts, jo lielāka iespēja attīstīt veiksmīgu un vajadzīgu produktu.

3. Sev pieejamo resursu uzstādīšana par pamatu produkta izvēlei

Zināšanas, pieredze, materiāli un personāls ir ļoti nepieciešami resursi jebkura veiksmīga produkta radīšanai. Tomēr, sev pieejamos resursus, nevar uzskatīt par galveno pamatu iecerētā produkta realizācijai. Primāri būtu jāizpēta klienta vajadzības - tās tikai daļēji varētu pārklāties ar pieejamajiem resursiem un iespējām. Šajā pārklāšanās sektorā arī būtu jāmeklē unikālā vērtība, ko būtu iespējams realizēt ar sev pieejamajiem resursiem. Klientiem noteikti neinteresēs visi resursi, kas pieejami produkta izgatavotājam.

4. Daudzu “ieguvumu” piegādāšana pirmajā piegājienā

Jebkura jauna produkta radīšana balstās uz lielām cerībām un prognozēm, kā arī vēlmi izveidot kaut ko iespējami labāku, kas varētu pārspēt citus konkurentus. Tomēr, jābūt piesardzīgiem, jo pilnībā pārliecināties, vai produkts patiešām nepieciešams klientiem, var tikai sākot to piedāvāt tirgū. Sākotnēji būtu lietderīgi izgatavot produkta minimālo versiju, kas būtu pietiekama, lai nodrošinātu iecerēto klienta problēmu atrisināšanu un iegūtu atgriezenisko saiti klientu kritikas veidā. Pēc atgriezeniskās saites iegūšanas, būtu iespējams lemt par turpmākiem soļiem produkta attīstībā, tā lai tas patiešām nākotnē piegādātu vērtību klientiem un ģenerētu ienākumus produkta radītājam, izvairoties no “nederīgu” vai klientam nepatīkamu produkta īpašību attīstības.

5. Sagaidīt ienākumu pieaugumu uzreiz pēc jaunā produkta ieviešanas tirgū

Veiksmīgi produkti prasa daudz pūles, līdz tie sasnieguši izcilību un plaša klientu loka atzinību. Jauna produkta ieviešana tirgū sākotnēji būtu jāuztver kā izmēģinājums un jānovērtē - vai esam sākuši iet vajadzīgajā virzienā. Nebūtu korekti biznesa plānā paredzēt ienākumu pieaugumu uzreiz pēc produkta ieviešanas.Jāapzinās produkta nākotnes ieņēmumu potenciāls un jābūt gataviem veltīt laiku, lai uzklausītu kritiku un ieguldītu produkta uzlabojumos.

Nobeigumā - kā veiksmīgi radīt vērtīgus produktus?

  1. Meklēt jaunas idejas, novērtējot jau esošos produktus un intervējot to lietotājus. Iegūtās atsauksmes no esošiem klientiem būs labākais pirmais ceļa rādītājs virzībā uz jauniem produktiem.
  2. Identificēt jaunas nišas, meklējot ļoti šaurā vietā, kur pārklājas savi resursi, savas nozares iespējas un klientu vajadzības.
  3. Noteikt ideālo produkta lietotāja tēlu un izpētīt tā problēmas, sāpes un vajadzības, ko potenciāli varētu atrisināt ar jauno produktu.
  4. Izstrādāt minimālo dzīvotspējīgo produkta versiju, lai realitātē, produktu lietojot, būtu iespējams iegūt kritiku no klientiem, ko izmantot tālākai produkta pilnveidošanai, līdz tas sasniedzis izcilību.
  5. Nepārtraukti uzklausīt produkta lietotājus un turpināt paša produkta vērtības audzēšanu.

Jānis Koklačs - produktu attīstības un projektu vadības profesionālis, treneris un konsultants.