Norisinājusies pasākuma cikla ''Zināšanu rīta rosme'' otra tikšanās

Norisinājusies pasākuma cikla ''Zināšanu rīta rosme'' otra tikšanās

Jaunas zināšanas un satikšanās brīnišķīgā pavasara rītā.

18. aprīlī norisinājās otrais pasākums ‘’Zināšanu rīta rosme’’, kurā pievērsāmies risinājumam komunikācija. Pasākums norisinājās muzejā - Raiņa un Aspazijas mājā. 

Komunikācija organizācijā vairs nav tikai vienpusēja informācijas un rīkojuma nodošana vai atgriezeniskās saites sniegšana. Komunikācijai jānotiek abos virzienos, jo tas sekmēs efektīvu komandas savstarpējo saskarsmi un sadarbību, konfliktu situāciju risināšanu un novēršanu, un vēl daudz ko citu.

Tas kā komunicējat ar saviem komandas biedriem, ietekmēs viņu motivāciju. Kā cilvēks jūtas pēc sarunas, noteikts to kāda būs viņa motivācija – darīt, vai tieši pretēji – nedarīt. Tāpēc būtiski ir vienoties uzņēmuma ietvaros par vienotas iekšējās komunikācijas kultūras noteikumiem, lai visi ir “uz vienas lapas’’ un komunikācija nav kā iemesls, piemēram, darbinieku aiziešanai.

‘’Zināšanu rīta rosme’’ ir pasākuma cikls, kuru esam radījuši, lai mūsu klienti būtu informēti par jaunumiem, saņemtu nepieciešamo atbalstu un iedrošinājumu pārmaiņās. Tie ir noderīgiem risinājumiem uzlādēti rīti. Katrā pasākumā pievēršamies vienam risinājumam par kuru TRIVIUMS eksperti dalās zināšanās, kā arī, par ko īpaši mūsu klienti saka lielu paldies, ka katru reizi dalāmies ar klientu pieredzes stāstu - case study.

Šajā reizē pasākumā piedalījās Jolanta Cihanoviča - starptautiski atzīta vadības konsultante un trenere ar vairāk nekā 20 gadu praktisko pieredzi. Uzņēmuma vadītāja, psiholoģe un cilvēktiesību aktīviste ar tēmu ‘’Komunikācijas daudzveidība un nozīmīgums. Virzieni komunikācijas uzlabošanā’’. Jolanta dalījās zināšanās un pieredzē, kuros virzienos skatīties, domājot par mācībām, un kuros - par komunikācijas uzlabošanu? Kā palīdzēt risināt sarežģītas situācijas? Kā noformulēt un kā sniegt atgriezenisko saiti, un cik regulāri to sniegt?

Otrs eksperts bija Juris Baltačs - argumentācijas, kritiskās domāšanas un labākas komunikācijas treneris ar tēmu ‘’Kā teikt taisnību, lai otrs ieklausās’’. Šajā daļā Juris dalījās ar praktiskām metodēm, ko pielietot, lai liktu sarunas biedriem nolaist emocionālos vairogus, kuri bieži tiek pacelti, ja otra puse mums nepiekrīt. Uzzinājām, kā veidot spēcīgu argumentu un kā to pasniegt, lai tas ir viegli saprotams.

Ar pieredzes stāstu ''Atgriezeniskā saite kā stratēģiska organizācijas kultūras sastāvdaļa'' dalījās Anda Mūrniece - Tet vides pieredzes vadītāja. Paldies par dalīšanos pieredzē un rezultātos. Tas bija ļoti vērtīgi.