DiSC metode saskarsmes un komandas sadarbības veicināšanai

DiSC ir vadošais personiskā uzvedības stila novērtēšanas instruments, kuru katru gadu izmanto vairāk nekā 1 miljons cilvēku, lai uzlabotu darba ražīgumu, komandas sadarbību un komunikāciju. 

DiSC metode ļauj ieraudzīt un izprast cilvēku uzvedības atšķirības bez sprieduma un vērtējuma, kas ir labs un kas – slikts. Tā palīdz labāk izprast sevi un pielāgot savu uzvedību komunikācijā ar citiem – pārdošanas darbā, vadībā un komandas sadarbībā.

Kursa mērķis: Izmantojot DiSC uzvedības stilu noteikšanas metodi, izprast sevi un savas komandas biedrus, paaugstināt personīgo un komandas efektivitāti un sadarbību.

Ieguvumi:

 • izpratne par savu personīgo uzvedības stilu un motivāciju (personīgais DiSC profils);
 • izpratne par citu cilvēku komunikācijas vajadzībām;
 • izpratne par to,  kā  un kāpēc mūsu komanda reaģē uz konfliktiem, kas rada stresu un kā tiek risinātas problēmas;
 • labākas saskarsmes prasmes, atpazīstot un reaģējot uz dažādiem DiSC stiliem;
 • produktīvāks komandas darbs un mazāk konfliktu.

Ilgums: 1 diena, 6 stundas

Darba forma: 

Pirms treniņa dalībnieki tiek lūgti aizpildīt elektronisku anketu, atbildot uz jautājumiem, kas sniedz detalizētu informāciju par personību un uzvedību.

Treniņa gaitā: mini lekcijas, piemēri, diskusijas, pieredzes apmaiņa, darbs ar dalībnieku DiSC profiliem, situāciju analīze, individuāli un grupu praktiskie uzdevumi, lietišķo spēļu elementi.

Pēc treniņa: komandas DiSC profila kopsavilkums.

Mērķauditorija: 

Visi, kuri vēlas labāk iepazīt savas un savas komandas stiprās puses un attīstības vajadzības, iegūt praktisku metodi, lai plānotu pārdošanas sarunas, projekta vai komandas darbu.

 Programma (piemērs):

 • Uzvedība un novietojums DiSC modelī.
 • Četri DiSC stili.
 • Konstruktīva un aizsardzības uzvedība.
 • DiSC dimensiju uzvedības tendences.
 • Ko der zināt par DiSC stiliem.
 • DiSC grafiks.
 • 15 klasiskie uzvedība modeļi.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Atsauksmes
 • Paldies! Iespēju robežās tiks izmantotas visas gūtās zināšanas. Viss ļoti noderīgi! 

  DiSC metode ir vienkārši izprast. Ļoti noderīgi un interesanti! 

  Paldies! Iegūtās zināšanas palīdzēs pievērst uzmanību cilvēku tipiem, kad notiek tikšanās ar klientiem, veicot pārrunas utt.

  Liels paldies par šīm apmācībām.

  Ļoti noderīgi. Noderēs pārdošanas pieejas špikeri.

  DiSC ir personiskās izziņas piedzīvojums. 

  Patika, ka izmanto dažādus interesantus rīkus un metodes informācijas pasniegšanā.