Kā palīdzēt sev un darbiniekiem spriedzes apstākļos. Izdegšanas profilakse

Mērķis

 • Iepazīt un atjaunot savus iekšējos resursus, pārvarēt rutīnu un izdegšanu
 • Prast atpazīt izdegšanas signālus savos darbiniekos un parūpēties par viņiem

Ilgums:  4 stundas

Darba metodes: teorētisks ieskats izpratnes veidošanai, diskusijas, praktiski uzdevumi, situāciju analizēšana

Mērķauditorija: vidējā līmeņa vadītāji

Dalībnieku aktīva iesaiste ir priekšnoteikums veiksmīgai mācību norisei!

Programma:

1. Izdegšana – jēdziens un būtība:

 • izdegšanas simptomi – fiziskie, emocionālie un kognitīvie;
 • izdegšanas attīstības stadijas;
 • kā atpazīt izdegšanu sev un citiem?

2. Darba vides un vadītāja rīcības nozīme darbinieku izdegšanā. Kas darba apstākļos veicina izdegšanu?

3. Darbs mājas apstākļos un pandēmijas ietekme – papildus riski.

4. Izdegšanas profilakse – sākumā darbs ar sevi un tikai pēc tam ar citiem. Vadītāja piemērs.

5. Saruna ar izdegušu kolēģi – kā atbalstīt darbinieku, nenodarot sev pāri?

6. Personīgas prasmes:

 • dzīves balansa uzturēšana;
 • rūpes par savu veselību;
 • savas vērtības un motivācijas apzināšanas;
 • pozitīvas domāšanas praktizēšana;
 • spēja mierīgi pieņemt kritiku;
 • spēja pasargāt savas robežas un pateikt NĒ;
 • pašiejūtība;
 • sociāla atbalsta meklēšana.

7. Vadītāja prasmes, lai palīdzētu darbiniekiem:

 • pašvērtējuma atjaunošana;
 • pozitīva atgriezeniskā saite;
 • emocionālais atbalsts;
 • veiksmes stāsti;
 • pozitīva psiholoģiskā klimata izveidošana;
 • organizācijas attīstības komunicēšana;
 • profesionālas palīdzības nodrošināšana;
 • amatu pieskaņošana;
 • darba apstākļu pārskatīšana.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Radušies jautājumi? Aizpildiet pieteikumu un mēs ar Jums sazināsimies!