Dažādībā ir spēks

Dažādībā ir spēks

Jo dažādāks ir uzņēmuma darba kolektīvs, jo lielākas iespējas šim uzņēmumam paaugstināt savu darba efektivitāti, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus.

Personāla dažādība ir būtiska gan no ētikas, gan arī rezultātu puses. Ir vērts par to domāt atlasot, integrējot un attīstot savus darbiniekus.

Dažādības vadība ir pieeja organizāciju vadībā, kas izmanto darbinieku dažādību un atšķirības kā potenciālu. Būtiskākie dažādības vadības ieguvumi ir darbinieku motivācija un uzņēmuma spēja atrast radošākus un efektīvākus risinājumus, summējot dažādu darbinieku kompetences. Dažādība ir resurss, kas ļauj palīdzēt labāk saprast savus klientus un biznesam augt. Tā ir iespēja pārvērst atšķirības par uzņēmuma izaugsmes iespējām. 

5 svarīgākās priekšrocības, kas ir pierādītas un apstiprinātas vairākos pētījumos un organizāciju praksēs:

  1. Finanšu rezultāti (peļņa un citi rādītāji). McKinsey pētījumos var atrast daudz par šo aspektu.
  2. Darbinieku iesaiste, motivācija, lojalitāte un plašāks potenciālo darbinieku loks.
  3. Klientu apmierinātība, jo dažādi darbinieki spēj veiksmīgāk izprast dažādu klientu vajadzības un izveidot atbilstošus produktus.
  4. Inovācijas, iegūstot plašāku pieredzi attīstās dažādi domāšanas veidi, kas ietekmē idejas oriģinalitāti.
  5. Organizācijas reputācija un spēcīga organizācijas kultūra.

Organizācijas, kas veicina un rūpējas par darbinieku un vadības dažādību (vecums, dzimums, kultūra, fiziskās īpašības un citi aspekti) iegūst reālas priekšrocības, kas stiprina organizācijas ilgtspēju. Arvien vairāk pētījumu pierāda, ka būt par ilgtspējīgu organizāciju atmaksājas. Jāņem vērā, ka ilgtspējas koncepts sniedzas krietni tālāk par dabai draudzīgu dzīvesveidu. Ilgtspējas konceptu jāņem vērā arī ražošanas procesos, ražošanas resursu izvēlē un piegādāju izvēles veikšanā. Jo īpaši svarīgi tas palicis personāla vadībā – kā uzņēmums rūpējas par savu darbinieku iekļaušanu komandā un viņu attīstību.

Vairāki mūsu klienti jau ir apzinājušies personāla dažādības nozīmīgumu, tāpēc veikuši soli pretīm dažādības vadības izpratnē, noorganizējot korporatīvo kursu ''Dažādības vadība – nākotnes potenciāls''.

Dalāmies ar dažām kursā gūtajām atziņām jeb lietām, kuras dalībnieki turpmāk izmantos savā ikdienas darbā.

  • Jāsāk ar sevi. Empātija un patiesa interese par darbinieku – panākumu atslēga. Nebaidīties atzīt savu nepilnību padoto priekšā.

  • Apstāties un identificēt stereotipus. Apstādināt diskrimināciju jau iedīglī, to atpazīt, pašanalīzes nepieciešamība.

  • Jāsamazina stereotipi. Jārespektē individualitātes. Mīnusus var pārvērst plusos, papildinot savu darbu ar kolēģu pienesumu.

  • Dažādība veicina labas lietas. Diskriminācija nav pieļaujama, jo iespējams pazaudēt labu darbinieku. Manas stiprās un vājās puses.

  • Apzināties diskrimināciju. Stiprināt savu attieksmi pret dažādību komandā un uzņēmumā. Dažādība var būt arī kā priekšrocība biznesam.