Olga Dzene piedāvā jaunu kursa programmu ''Mobings un bosings - kā atpazīt un rīkoties''

Olga Dzene piedāvā jaunu kursa programmu ''Mobings un bosings - kā atpazīt un rīkoties''

Vārdi mobings un bosings sabiedrībā vairs nav sveši. Abi termini ir aizgūti no angļu valodas. Latviski tiem tuvi ir jēdzieni vardarbība un ņirgāšanās. Runāt par mobingu (pārestības no kolēģiem – var izpausties visdažādākajos veidos) vai bosingu (priekšniecības slikta izturēšanās pret darbinieku) darbvietā ne vienmēr ir ērti, jo tēma ir nepatīkama. Taču par to ir jārunā un radušās situācijas ir jārisina.

Šāda emocionāla vardarbība ietekmē ne tikai individīdu, kurš ar to saskarās, jo tas rada lielu stresu. Tas var ietekmēt un sākt traucēt uzņēmuma izaugsmei, jo palielinās kadru mainība, pieaug darba kavējumi, mazinās darbinieku motivācija, aiziet pieredzējuši un profesionāli darbinieki, pieaug stresa līmenis kolektīvā, pasliktinās darba vietas klimats un organizācijas reputācija. 

Olga Dzene ir uzsākusi vadīt kursu "Mobings un bosings - kā atpazīt un rīkoties". Pēc pirmā novadītā korporatīvā kursa saņemtās atsauksmes iepriecina un motivē turpināt iesākto. Olgas kompetence novērtēta ar 9.9 no 10 ballēm un treniņa saturs ar 9.8 no 10 ballēm. 

Ja rodas jautājumi par kursa tēmu un/vai vēlaties noorganizēt korporatīvu kursu - jautājiet vai piesakieties sarunai šeit.