Ieva Vaine

Ieva Vaine

Psiholoģe, komunikāciju trenere un konsultante ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi.

Vada mācības un treniņus efektīvas komunikācijas, klientu apkalpošanas, personīgās attīstības un komandas sadarbības jomās.

Izglītība:

 • Maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā Latvijas Universitātē;
 • Eksistenciālās psihoterapijas programma Viļņas Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūtā;
 • Pedagoga kvalifikācija Latvijas Lauksaimniecības universitātes mūžizglītības programmā.

Profesionālā pieredze:

 • Lektore RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā;
 • Pasniedzēja SIA “Progressive projects”, biedrībā “I-dejas māja”, SIA “Eiro Personāls”, biedrība "Apeirons";
 • Vieslektore LLU Mūžizglītības centrā;
 • Karjeras konsultante, psiholoģe, Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras Informācijas un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja;
 • Psiholoģe NRC “Vaivari”, krīzes centrā “Skalbes”, arī privātprakse.

Atsauksmes:

 • Liels paldies par tik radošām, interesantām un tiešām noderīgām apmācībām! Pasniedzējas kompetence, iesaistība un informācijas pasniegšana ir augstākajā līmenī! Apmācības deva daudz vairāk, nekā biju domājusi! Paldies! (Korporatīvais kurss - Iekšējie resursi intensīvā saskarsmē ar klientu)
 • Ieva bija lieliska lektore – prata katram atrast laiku, sniegt kādus piemērus un ieteikumus. (Publiskais kurss – Efektīva laika plānošana un darba organizēšana)
 • Superīgs kurss un vēl superīgāka pasniedzēja, kura spēj iekustināt pat visstīvākos dalībniekus. (Korporatīvais kurss – Efektīvs darbs ar klientu pa tālruni)
Tuvākie kursi