Vadības konsultācijas

Individuālās un grupu konsultācijās palīdzēsim plānot uzņēmuma stratēģisko attīstību, īstenot pārmaiņas un pilnveidot darba efektivitāti un produktivitāti. Piedāvājam risinājumus tiem, kuri mērķtiecīgi īsteno pārmaiņas, plāno uzņēmuma attīstību, efektivizē un uzlabo, un vēlas būt pārliecināti, ka iecerētie mērķi tiks sasniegti. Un arī tiem, kuriem nepieciešams līdzvērtīgs sarunu biedrs zem četrām acīm.

Stratēģiskā plānošana

Biznesa vadība sākas ar plānošanu. Vadības komandas kopīga izpratne par stratēģiju, vienošanās par lomu sadali un katra iesaisti, kā arī skaidri noteikti snieguma vērtēšanas kritēriji ir izcila rezultāta pamats.

Pieredzējuši moderatori palīdz sagatavot, organizēt un vadīt stratēģiskās plānošanas sesiju vai sanāksmi, kas ļauj precīzāk noteikt uzņēmuma mērķus, izvērtēt efektivitāti, izveidot precīzu un īstenojamu darbības plānu, kā arī veicina vadības komandas konstruktīvu sadarbību un teicamu rezultātu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Uzņēmumu efektivitātes veicināšana

Uzņēmuma darbība ir efektīva, ja vadībai un darbiniekiem ir vienota izpratne par mērķiem, tos atbalstošiem procesiem un uzvedību, un šī izpratne rezultējas precīzā rīcībā, nepārtraukti apzinoties prioritātes mainīgajās ikdienas situācijās un reaģējot uz tām.

Veicam uzņēmuma efektivitātes diagnostiku, izstrādājam sistēmiskus un individuālus risinājumus, īstenojam pasākumus uzlabojumiem, palīdzam novērtēt izmaiņas un sniedzam ieteikumus patstāvīgam turpmākam darbam.

Pārmaiņu vadība

Lai uzņēmumā notiktu pārmaiņas, nepieciešams panākt, lai tā vadība un darbinieki maina ieradumus un piedalās jaunu procesu īstenošanā. Diemžēl prakse liecina, ka labi iecerētais pārmaiņu process ne vienmēr tiek īstenots un sniedz gaidīto rezultātu. Dažkārt, neskatoties uz ieguldītajiem resursiem, pārmaiņas organizācijās nenotiek.

Mācību un konsultāciju laikā palīdzam saprast, kādas ir nepieciešamās darbības, kas jāveic, lai notiktu pārmaiņas; kā iesaistīt un panākt darbinieku atbalstu; kas jādara un kādam jābūt cilvēkam, kas vada šo procesu – pārmaiņu līderim. Kā arī organizējam aktivitātes, kas palīdz darbiniekiem vieglāk pieņemt pārmaiņas.

Procesu vadība

Neatkarīgi no darbības veida, katrā uzņēmumā ir savi „ražošanas” un „piegāžu ķēdes procesi”. Attīstoties tehnoloģijām, uzņēmuma galvenais konkurences ierocis ir spēja efektīvi organizēt iekšējos procesus, pozitīvi mainot uzņēmuma darbības rezultātus, atklājot iespējas un neizmantotās rezerves un uzlabojot ražošanas efektivitāti un piegādes ātrumu.

Veicam uzņēmuma procesu efektivitātes diagnostiku, izstrādājam risinājumus un īstenojam pasākumus uzlabojumiem - palīdzam novērtēt rezultātus un sniedzam ieteikumus patstāvīgam turpmākam darbam.

Vadības komandas attīstība

Strādājam ar dažāda līmeņa vadītājiem biznesa un valsts organizācijās.

Mācības un koučings

Mācības un koučings

Palīdzam izvērtēt mācību vajadzības un iesakām piemērotākos risinājumus kompetenču attīstībai. 

Palīdzam cilvēkiem mērķtiecīgi attīstīt savas profesionālās kompetences, izmantojot koučinga metodes.

Pasākumi

Pasākumi

Īstenojam sadarbības un saliedēšanas treniņus uzņēmumu komandām, organizējam uzņēmumu iekšējās konferences un pasākumus

Novērtēšana un attīstība

Novērtēšana un attīstība

Veicam vadītāju, augsta līmeņa un citu speciālistu kompetenču novērtēšanu, diagnosticējam individuālas un grupu attīstības vajadzības, atbilstoši biznesa mērķiem un organizācijas vērtībām.