Darbinieka uzplaukums. Vērtībās orientēta personāla vadības metode

Šobrīd aizvien vairāk tiek runāts par labklājību gan personīgās dzīves, gan darba dzīves kontekstā. Labklājību raksturo darbinieku motivācija darboties un justies laimīgam darbā, kas, savukārt, veicina darbinieka uzplaukumu, kas ir laba sajūta, efektīva funkcionēšana un teicama darba izpilde.

Vadītāja izaicinājums ir sabalansēt uzņēmuma stratēģiskos mērķus un uzdevumus ar šo darbinieku uzplaukumu. Vērtībās orientētas personāla vadības mērķis ir darbinieku garīgā (mentālā) labklājība jeb darbinieku uzplaukuma veicināšana ilgtermiņā. Tā ir zinātniski pamatota metode. Ir aprēķināts, ka vērtību nerespektēšana izmaksā dārgāk nekā investīcijas vērtību vadībā. Šajā kursā uzzināsim, kā ieviest vērtībās orientētu personāla vadību, kādi procesi palīdz uzlabot darbinieku motivāciju, kā veidot motivācijas programmu un ne tikai.

Kursa mērķis: sniegt iespēju iepazīt inovatīvu un efektīvu personāla vadības metodi darbinieku uzplaukuma un radošās enerģijas atraisīšanai, kura ir balstīta uzņēmuma darbinieku vērtību atklāšanā. Metodes ieviešana ir pa spēkam jebkuram uzņēmumam.

Ieguvumi:

 • zināšanas par garīgo labklājību jeb darbinieku uzplaukumu;
 • zināšanas par vērtībām un izpratne par uzņēmuma darbinieku vērtību nozīmīgumu;
 • spēja ieviest vērtībās orientētas personāla vadības metodi;
 • ierosme, paraugi, instrumenti, kurus vari izmantoto jau rīt.

Ilgums: 3 x 3 stundas.

Darba metode: lekcijas, aktīva un iesaistoša darba forma, nodarbībās iekļautas diskusijas un situāciju analīzes, teorētiskā daļa ir papildināta ar piemēriem un praktiskiem vingrinājumiem.

Mērķauditorija: personāla vadītāji un speciālisti, vadītāji un uzņēmuma vadītāji, tie kas rūpējas par darbinieku labklājību ikdienā.

Programma

 1. Darbinieku uzplaukuma pamats. Garīgā labklājība + darbinieka vērtības + vadītājs.
 2. Garīgā labklājība. Kā tā veidojas, kas to ietekmē?
 3. Vērtības. Kā tās veidojas?
 4. Vadītāja loma darbinieku uzplaukumā un vērtību iedzīvināšanā.
 5. Vērtībās orientēta personāla vadība. Ieviešanas principi, prakse, piemēri un paraugi.
 6. Vērtību vadība un praktiski risinājumi: ieguvumi, mazliet dokumenti, vērtību noteikšana un to iedzīvināšanas paņēmieni (kompetences, pēctecība, atalgojums, snieguma sarunas, motivācijas programma, darba drošība).
 7. Garīgās labklājības veicināšana un praktiski risinājumi: darbinieks, kā uzņēmuma pamata vērtība un otrādi, aptaujas un to veidošana, darbinieku radošās enerģijas atraisīšana ikdienā.

Tiešsaistes seminārs notiks ZOOM vietnē. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.   

Radušies jautājumi? Aizpildiet pieteikumu un mēs ar Jums sazināsimies! 

Atsauksmes
  • Paldies, bija lieliski! 
  • Ļoti patīk, ka pasniedzēja ir praktiķe ar ilgu gadu pieredzi personālvadībā. Patīk un tas arī iedrošina, ka viņa pati šo metodi ir pielietojusi organizācijās, kurās pati ir HR speciāliste. Viņa pārzina ne tikai metodes ieviešanas ieguvumus, taču arī to, kā to izdarīt - kā par to komunicēt.